Теңирберди

2023

Теңирберди

2023
КинотеатрEtnomedia
Категорияфильмы
Возраст12+
Чакан айылда жашаган, баласы жок жашы жетимиштерден ашып калган, оорулуу чал кемпирдин үйүнө, белгисиз бирөөлөр үч-төрт айлык бала таштап кетет. Баланы багуу түйшүгү, чал менен кемпирдин жашоосун такыр башка нукка буруп, баланын келечеги үчүн умтулуулары күчөп, оорулары унутулуп, кызыктуу окуяларга туш болот.