Мафия

2022

Мафия

2022
КинотеатрEtnomedia
Категорияфильмы
Возраст12+
Шаар уктады, мафия ойгонду... Бүгүнкү түн кимдир бирөө үчүн акыркы. Акыйкаттыкка ишенбей калган Бишкектин тургундары менен белгисиз адам кадимки “Мафия” оюнун ойноп баштайт. Күн сайын бирден өлүм... Кудайын тааныбай калган коррупционер, сүткор, мыйзамсыз байыган 9 адам эрксизден “Мафия” оюнунун катышычуусу болуп калды. Эми алардын негизги максаты “Мафия” ким экенин табуу. Ар бир түн алар үчүн акыркы болуп калышы ыктымал. Өмүрү коркунучка кептелгенде ансыз да адамдык сапаттан кур жалак болгон 9 “акмак” бири-биринин көзүн тазалап башташат. Ал эми оюндун 10-катышуучусу болгон жөнөкөй опер Айбек, өлүм жыттанган оюндун мүчөсү, “Комиссары” болуп шайланган. Демек, ал тезинен “Мафия” ким экенин аныкташ керек. Адамдык сапаттан кетип, акчасы менен мыйзамды тебелеп жүргөн эргулдарды түбөлүк уйкуга кетирип жаткан “Мафия” ким? Аны токтотуунун кажети барбы? Балким, ал жасап жаткан акыйкаттык азыр суудай керек болуп жаткан чыгар...